Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú v 6. týždni r. 2018 od 7.2. 2018 do 9.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Ul. Malonecpalská, Prievidza
ZŠ Oslany
Gymnázium Partizánske
Obchodná akadémia, Prievidza
Piaristická spojená škola, F. Hanáka, Prievidza
SOŠ T. Vansovej, Prievidza