V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú v 6. týždni r. 2018 od 7.2. 2018 do 9.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Ul. Malonecpalská, Prievidza
ZŠ Oslany
Gymnázium Partizánske
Obchodná akadémia, Prievidza
Piaristická spojená škola, F. Hanáka, Prievidza
SOŠ T. Vansovej, Prievidza