Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú v 7. týždni od 14.2. 2018 do 16.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Veľké Uherce
ZŠ Nedožery – Brezany
ZŠ Malinovského ul., Partizánske
ZŠ Bystričany
ZŠ a MŠ Malonecpalská ul., Prievidza
Obchodná akadémia Prievidza
ZŠ Rastislavova, Prievidza
ZŠ Veľká Okružná, Partizánske
ZŠ Bošany
ZŠ Oslany