Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza

Z dôvodu zvýšeného výskytu  akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza boli v 4. týždni r. 2018  uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. ZŠ Nitrianske Sučany    (od 22.01. 2018 – do 26.01. 2018)
  2. ZŠ Koš   (od 24.01. 2018 – do 26.01. 2018)
  3. ZŠ Nitrianske Rudno   (od 24.01. 2018 – do 26.01. 2018)
  4. Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza  (od 29.01. 2018 – do 02.02. 2018)