V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske boli v 6. týždni r. 2018 od 6.2. 2018 do 9.2. 2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ P.J.Šafárika, Prievidza
ZŠ Kanianka
Cirkevna ZŠ J. Krstitela Partizánske
ZŠ Rastislavova Prievidza
ZŠ Tužina
SOŠ Handlová
Špeciálna ZŠ Handlová
Gymnázium Prievidza
SOŠ J.Kalinčiaka Prievidza
ZŠ Dobšinského Prievidza
Spojená škola – ZŠ Falešníka Prievidza