Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza

Z dôvodu zvýšeného výskytu  akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza boli v 5. týždni r. 2018  uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. ZŠ Kanianka   (od 31.01. 2018 – do 02.02. 2018)
  2. ZŠ Koš   (od 31.01. 2018 – do 02.02. 2018)
  3. ZŠ S. Chalupku, Prievidza    (od 31.01. 2018 – do 02.02. 2018)