Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR zo dňa 16.03.2020

V prílohe sa nachádza zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020.