Zdravotné riziká z pieskovísk

Letné dni nás všetkých lákajú a ťahajú von, do prírody, na výlety. Hlavne deti trávia veľa svojho voľného času na pieskoviskách a ihriskách, kde na ne môžu číhať rôzne nebezpečenstvá a nástrahy, ktorým je dobré sa vyhnúť, aby deti zostali bez zdravotných následkov.

Zdravotné riziká z pieskovísk možno rozdeliť do dvoch skupín – mikrobiálne a mechanické. V rámci mikrobiálneho rizika sa pri nedostatočnej hygiene deti môžu na pieskoviskách nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami, pri ktorých sa infekcia prenáša cez ústa do tráviaceho traktu.

Pri toxokaróze je pôvodcom škrkavka psia a mačacia. Ide o parazitárne ochorenie, ktoré je prenosné aj na človeka (pri nedodržiavaní hygienických opatrení). Prenos je možný hlavne vo vonkajšom prostredí, kde dochádza k vylučovaniu vajíčok v truse zvierat a dieťa sa nakazí vajíčkami škrkaviek v znečistenom piesku. Škrkavka poškodzuje vnútorné orgány, ako je črevo, pečeň, obličky, pľúca. Ochorenie sa prejavuje bolesťami brucha, hlavy a kašľom.

Toxoplazmóza je parazitárne ochorenie, ktorého zdrojom nákazy je mačací trus, ktorý sa nachádza v znečistenom pieskovisku. Dieťa sa nakazí špinavými rukami prostredníctvom vajíčok toxoplazmy. Ochorenie prebieha zvyčajne bezpríznakovo a prejaví sa až v dospelosti vo forme uzlinovej, očnej, mozgovej, resp. gynekologickej. U tehotných žien infekcia vyvoláva ťažké poškodenie plodu až potrat.

Salmonelóza je hnačkové ochorenie, ktorého pôvodcom je baktéria Salmonela enteritidis. Príznaky ochorenia začínajú 6 až 36 hodín po infikovaní. Dostaví sa nevoľnosť, bolesti hlavy, nutkanie na vracanie, vodnaté hnačky, vysoké teploty. Postihnutý stráca veľa tekutín a životne dôležité minerály. Najzraniteľnejšou skupinou sú malé deti, ktoré sa infikujú pri hraní sa v piesku.

Giardióza je ochorenie vyvolané prvokom Giardia intestinalis. Prameňom pôvodcu nákazy je mačka. Ochorenie sa prenáša cystami prvoka. Prejavuje sa náhlymi hnačkami, nechutenstvom, nevoľnosťou, bolesťami brucha a zvýšenou plynatosťou.

Riziká z mechanického poškodenia predstavujú poranenia injekčnými ihlami, sklom, ktoré sa nachádzajú voľne pohodené v pieskovisku. Okrem mechanického poškodenia ohrozujú aj možnosťou infekcie (vírusová hepatitída B a C a HIV).

V rámci prevencie voči týmto nákazám je dôležité venovať pozornosť preventívnym opatreniam. V pieskoviskách je potrebné vykonávať pravidelné kontroly, zabrániť vstupu zvierat do pieskovísk a ich čistenie od ihiel a odpadkov. Dôsledne dodržiavať základné hygienické návyky (umývanie rúk pred jedlom, po hre, nevkladanie si rúk do úst pri hre). V prípade mechanického poranenia dieťaťa zvážiť ošetrenie u lekára.

Požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk stanovuje vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Podľa tejto vyhlášky prevádzkovateľ pieskoviska je povinný pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny, o čom musí viesť záznamy. Sezónou sa rozumie obdobie od 1.marca do 30. novembra kalendárneho roka.

Povinnosti prevádzkovateľa pieskoviska (prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pieskoviská) stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.