V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Vzory tlačív pre povinne hlásené prenosné ochorenia

  • Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov [pdf] [odt]
  • Individuálne hlásenie prenosnej choroby ošetrujúcimi lekármi [pdf] [odt]
  • Individuálne hlásenie výsledkov mikrobiologických vyššetrení
    pracovníkmi mikrobiologických laboratórií [pdf] [odt]
  • Hromadné hlásenie akútnych respiračných ochorení [pdf] [odt]