Vzory tlačív pre povinne hlásené prenosné ochorenia

  • Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov [pdf] [odt]
  • Individuálne hlásenie prenosnej choroby ošetrujúcimi lekármi [pdf] [odt]
  • Individuálne hlásenie výsledkov mikrobiologických vyššetrení
    pracovníkmi mikrobiologických laboratórií [pdf] [odt]
  • Hromadné hlásenie akútnych respiračných ochorení [pdf] [odt]