Vyzvi srdce k pohybu 2021

V súvislosti so Svetovým dňom pohybom ku zdraviu, ktorý každoročne pripadá na 10. mája, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v spolupráci s ostatnými Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR vyhlasuje IX. ročník celonárodnej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň bude trvať od 10. mája do 1. augusta 2021.

Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Účastníci v uplynulých ročníkoch výrazne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

Do kampane sa môže zapojiť každý bez rozdielu veku.

Súčasťou kampane je aj súťaž o vecné dary. Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov za sebou.

Po ukončení kampane, najneskôr do 8.8.2021 je potrebné odoslať dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, e-mailom na adresu poradna.zdravia@vzbb.sk alebo poštou na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica.

Online formulár alebo účastnícky list môžu súťažiaci vyplniť len raz a až po splnení podmienok súťaže, alebo na konci kampane. Online formulár bude sprístupnený od 7.6.2021 Ak sa súťažiaci rozhodne pre túto formu, pred začatím vykonávania aktivít, by si mal poznačiť počiatočnú váhu a aktivity si zatiaľ zaznamenávať mimo formulár.

Všetky potrebné informácie o kampani, ako aj plagát, účastnícky list a účastnícky list – online formulár nájdete na stránke www.vzbb.sk.

Podporovatelia kampane Vyzvi srdce k pohybu: