»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2021 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska od 1.1.2021 do 30.4.2021. (rozdelené štvrťročne)

  I. Q
  II. Q
   
okres Prievidza PCR test Ag test PCR test Ag test SPOLU
Bojnice 177 181 39 21 418
Bystričany 63 89 1 5 158
Cigeľ 34 43 2 3 82
Čavoj 12 5 1 4 22
Čereňany 52 93 0 1 146
Diviacka Nová Ves 57 119 9 0 185
Diviaky nad Nitricou 35 67 2 2 106
Dlžín 2 0 0 0 2
Dolné Vestenice 49 225 3 2 279
Handlová 344 1227 65 109 1745
Horná Ves 17 29 2 1 49
Horné Vestenice 22 68 0 0 90
Chrenovec-Brusno 40 51 1 1 93
Chvojnica 6 4 1 0 11
Jalovec 2 12 1 1 16
Kamenec pod Vtáčnikom 67 82 3 3 155
Kanianka 136 129 27 8 300
Kľačno 23 37 6 7 73
Kocurany 6 21 0 0 27
Kostolná Ves 26 16 1 1 44
Koš 33 63 4 2 102
Lazany  48 54 17 9 128
Lehota pod Vtáčnikom 125 175 16 11 327
Liešťany 58 72 6 1 137
Lipník 13 24 1 1 39
Malá Čausa 24 24 1 1 50
Malinová 22 49 1 2 74
Nedožery-Brezany 60 75 8 8 151
Nevidzany 10 15 8 2 35
Nitrianske Pravno 90 162 11 6 269
Nitrianske Rudno 75 90 3 4 172
Nitrianske Sučany 42 53 1 0 96
Nitrica 24 52 1 0 77
Nováky 136 196 12 14 358
Opatovce nad Nitrou 39 81 15 15 150
Oslany 55 100 9 7 171
Podhradie 10 2 1 0 13
Poluvsie 11 15 4 2 32
Poruba 43 76 6 2 127
Pravenec 60 65 19 8 152
Prievidza 1350 1985 164 112 3611
Radobica 7 11 5 5 28
Ráztočno 31 66 0 3 100
Rudnianska Lehota 16 23 3 2 44
Sebedražie 49 84 8 1 142
Seč 9 23 0 2 34
Šútovce 6 14 1 0 21
Temeš 9 3 0 0 12
Tužina 14 35 6 0 55
Valaská Belá 54 65 27 26 172
Veľká Čausa 6 27 0 0 33
Zemianske Kostoľany 64 96 6 2 168
spolu 3763 6373 528 417 11081

 

  I. Q
  II. Q
   
okres Partizánske PCR test
Ag test PCR test
Ag test SPOLU
Bošany  129 189 19 17 354
Brodzany 19 51 0 2 72
Hradište 17 66 0 0 83
Chynorany 92 157 8 11 268
Ješkova Ves 15 30 3 5 53
Klátova Nová Ves 28 69 9 14 120
Kolačno 17 56 2 0 75
Krásno 10 36 0 4 50
Livina 1 6 0 0 7
Livinské Opatovce 5 12 0 0 17
Malé Kršteňany 9 31 0 3 43
Malé Uherce 12 37 1 1 51
Nadlice 16 24 5 4 49
Nedanovce 14 29 2 1 46
Ostratice 24 67 2 3 96
Partizánske 456 1349 71 107 1983
Pažiť 6 29 0 0 35
Skačany 27 71 4 5 107
Turčianky 4 6 1 0 11
Veľké Kršteňany 13 33 2 1 49
Veľké Uherce 32 121 1 3 157
Veľký Klíž 24 33 1 7 65
Žabokreky nad Nitrou 62 99 1 3 165
spolu 1032 2601 132 191 3956

Zdroj dát: epis.sk