Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2021 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska od 1.1.2021 do 12.2.2021.

okres Prievidza PCR test Ag testy SPOLU
Bojnice 85 66 151
Bystričany 18 43 61
Cigeľ 13 17 30
Čavoj 6 1 7
Čereňany 16 40 56
Diviacka Nová Ves 23 85 108
Diviaky nad Nitricou 12 31 43
Dlžín 0 0 0
Dolné Vestenice 21 103 124
Handlová 129 539 668
Horná Ves 12 25 37
Horné Vestenice 11 37 48
Chrenovec-Brusno 16 26 42
Chvojnica 1 0 1
Jalovec 3 2 5
Kamenec pod Vtáčnikom 37 50 87
Kanianka 62 50 112
Kľačno 8 19 27
Kocurany 1 13 14
Kostolná Ves 6 10 16
Koš 5 33 38
Lazany  21 14 35
Lehota pod Vtáčnikom 40 61 101
Liešťany 26 42 68
Lipník 8 12 20
Malá Čausa 13 9 22
Malinová 3 9 12
Nedožery-Brezany 16 20 36
Nevidzany 2 8 10
Nitrianske Pravno 30 37 67
Nitrianske Rudno 29 40 69
Nitrianske Sučany 12 17 29
Nitrica 4 21 25
Nováky 58 105 163
Opatovce nad Nitrou 7 25 32
Oslany 25 56 81
Podhradie 5 1 6
Poluvsie 3 7 10
Poruba 9 9 18
Pravenec 28 30 58
Prievidza 636 832 1468
Radobica 2 4 6
Ráztočno 12 24 36
Rudnianska Lehota 7 19 26
Sebedražie 28 31 59
Seč 2 14 16
Šútovce 1 9 10
Temeš 6 1 7
Tužina 5 9 14
Valaská Belá 32 20 52
Veľká Čausa 4 14 18
Zemianske Kostoľany 28 50 78
Spolu 1587 2740 4327

 

okres Partizánske PCR Ag test SPOLU
Bošany  99 129 228
Brodzany 13 39 52
Hradište 10 42 52
Chynorany 51 93 144
Ješkova Ves 12 19 31
Klátova Nová Ves 12 38 50
Kolačno 9 41 50
Krásno 4 19 23
Livina 1 6 7
Livinské Opatovce 1 8 9
Malé Kršteňany 2 21 23
Malé Uherce 9 21 30
Nadlice 9 17 26
Nedanovce 5 23 28
Ostratice 6 29 35
Partizánske 186 785 971
Pažiť 5 19 24
Skačany 11 35 46
Turčianky 3 2 5
Veľké Kršteňany 4 17 21
Veľké Uherce 19 66 85
Veľký Klíž 11 16 27
Žabokreky nad Nitrou 31 66 97
spolu 513 1551 2064

Zdroj dát: epis.sk