»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2021 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska od 1.1.2021 do 30.9.2021. (rozdelené štvrťročne)

I. Q
  II. Q
  III. Q
   
okres Prievidza PCR test Ag test PCR test Ag test PCR test
Ag test
SPOLU
Bojnice 177 181 42 33 28 3 464
Bystričany 63 89 6 6 5 0 169
Cigeľ 34 43 2 3 10 1 93
Čavoj 12 5 1 4 4 0 26
Čereňany 52 93 3 2 2 0 152
Diviacka Nová Ves 57 119 9 0 8 5 198
Diviaky nad Nitricou 35 67 2 2 19 0 125
Dlžín 2 0 0 0 0 0 2
Dolné Vestenice 49 225 3 6 16 2 301
Handlová 344 1227 74 128 29 5 1807
Horná Ves 17 29 2 2 1 0 51
Horné Vestenice 22 68 1 0 0 0 91
Chrenovec-Brusno 40 51 1 1 2 0 95
Chvojnica 6 4 1 0 0 1 12
Jalovec 2 12 1 2 1 0 18
Kamenec pod Vtáčnikom 67 82 3 5 1 0 158
Kanianka 136 129 27 8 2 3 305
Kľačno 23 37 6 8 7 1 82
Kocurany 6 21 0 1 0 0 28
Kostolná Ves 26 16 2 2 1 1 48
Koš 33 63 4 2 1 1 104
Lazany 48 54 19 12 13 3 149
Lehota pod Vtáčnikom 125 175 23 13 10 4 350
Liešťany 58 72 7 2 2 3 144
Lipník 13 24 1 1 0 0 39
Malá Čausa 24 24 3 1 4 0 56
Malinová 22 49 1 2 1 0 75
Nedožery-Brezany 60 75 11 10 4 0 160
Nevidzany 10 15 8 2 0 0 35
Nitrianske Pravno 90 162 12 7 12 6 289
Nitrianske Rudno 75 90 7 4 9 0 185
Nitrianske Sučany 42 53 4 5 13 1 118
Nitrica 24 52 1 0 2 0 79
Nováky 136 196 13 14 6 0 365
Opatovce nad Nitrou 39 81 17 18 6 2 163
Oslany 55 100 18 20 4 1 198
Podhradie 10 2 1 0 2 0 15
Poluvsie 11 15 5 2 8 0 41
Poruba 43 76 6 2 1 2 130
Pravenec 60 65 19 10 2 3 159
Prievidza 1350 1985 202 171 130 22 3860
Radobica 7 11 9 5 1 0 33
Ráztočno 31 66 7 10 2 2 118
Rudnianska Lehota 16 23 3 2 3 0 47
Sebedražie 49 84 10 3 5 1 152
Seč 9 23 1 3 0 0 36
Šútovce 6 14 1 1 0 0 22
Temeš 9 3 0 0 0 0 12
Tužina 14 35 8 1 4 1 63
Valaská Belá 54 65 30 26 5 3 183
Veľká Čausa 6 27 0 0 0 0 33
Zemianske Kostoľany 64 96 6 2 5 0 173
spolu 3763 6373 643 564 391 77 11811

 

I. Q
  II. Q
  III. Q
   
okres Partizánske PCR test
Ag test PCR test
Ag test PCR test
Ag test
SPOLU
Bošany 129 189 20 19 11 4 372
Brodzany 19 51 1 3 4 1 79
Hradište 17 66 0 0 3 3 89
Chynorany 92 157 9 11 11 0 280
Ješkova Ves 15 30 4 6 0 1 56
Klátova Nová Ves 28 69 11 15 4 0 127
Kolačno 17 56 3 0 2 0 78
Krásno 10 36 0 5 0 0 51
Livina 1 6 0 0 3 0 10
Livinské Opatovce 5 12 0 0 0 0 17
Malé Kršteňany 9 31 0 3 2 1 46
Malé Uherce 12 37 2 5 2 1 59
Nadlice 16 24 5 4 2 0 51
Nedanovce 14 29 2 1 1 0 47
Ostratice 24 67 2 3 10 10 116
Partizánske 456 1349 92 123 32 10 2062
Pažiť 6 29 0 0 1 0 36
Skačany 27 71 4 5 1 0 108
Turčianky 4 6 1 1 0 0 12
Veľké Kršteňany 13 33 2 2 1 0 51
Veľké Uherce 32 121 1 6 19 1 180
Veľký Klíž 24 33 1 8 3 0 69
Žabokreky nad Nitrou 62 99 2 3 5 2 173
spolu 1032 2601 162 223 117 34 4169

Zdroj dát: epis.sk