»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice a Prievidza ««  «

Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2021 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska od 1.1.2021 do 31.5.2021. (rozdelené štvrťročne)

  I. Q
  II. Q
   
okres Prievidza PCR test Ag test PCR test Ag test SPOLU
Bojnice 177 181 42 31 431
Bystričany 63 89 6 5 163
Cigeľ 34 43 2 3 82
Čavoj 12 5 1 4 22
Čereňany 52 93 3 2 150
Diviacka Nová Ves 57 119 9 0 185
Diviaky nad Nitricou 35 67 2 2 106
Dlžín 2 0 0 0 2
Dolné Vestenice 49 225 3 6 283
Handlová 344 1227 73 125 1769
Horná Ves 17 29 2 2 50
Horné Vestenice 22 68 1 0 91
Chrenovec-Brusno 40 51 1 1 93
Chvojnica 6 4 1 0 11
Jalovec 2 12 1 1 16
Kamenec pod Vtáčnikom 67 82 3 3 155
Kanianka 136 129 27 8 300
Kľačno 23 37 6 8 74
Kocurany 6 21 0 1 28
Kostolná Ves 26 16 2 2 46
Koš 33 63 4 2 102
Lazany  48 54 18 12 132
Lehota pod Vtáčnikom 125 175 23 12 335
Liešťany 58 72 7 2 139
Lipník 13 24 1 1 39
Malá Čausa 24 24 3 1 52
Malinová 22 49 1 2 74
Nedožery-Brezany 60 75 11 10 156
Nevidzany 10 15 8 2 35
Nitrianske Pravno 90 162 12 7 271
Nitrianske Rudno 75 90 7 4 176
Nitrianske Sučany 42 53 4 5 104
Nitrica 24 52 1 0 77
Nováky 136 196 13 14 359
Opatovce nad Nitrou 39 81 17 16 153
Oslany 55 100 16 18 189
Podhradie 10 2 1 0 13
Poluvsie 11 15 5 2 33
Poruba 43 76 6 2 127
Pravenec 60 65 19 10 154
Prievidza 1350 1985 189 155 3679
Radobica 7 11 7 5 30
Ráztočno 31 66 4 7 108
Rudnianska Lehota 16 23 3 2 44
Sebedražie 49 84 10 3 146
Seč 9 23 0 3 35
Šútovce 6 14 1 1 22
Temeš 9 3 0 0 12
Tužina 14 35 8 1 58
Valaská Belá 54 65 28 26 173
Veľká Čausa 6 27 0 0 33
Zemianske Kostoľany 64 96 6 2 168
spolu 3763 6373 618 531 11285

 

  I. Q
  II. Q
   
okres Partizánske PCR test
Ag test PCR test
Ag test SPOLU
Bošany  129 189 19 18 355
Brodzany 19 51 1 2 73
Hradište 17 66 0 0 83
Chynorany 92 157 9 11 269
Ješkova Ves 15 30 3 6 54
Klátova Nová Ves 28 69 11 14 122
Kolačno 17 56 2 0 75
Krásno 10 36 0 4 50
Livina 1 6 0 0 7
Livinské Opatovce 5 12 0 0 17
Malé Kršteňany 9 31 0 3 43
Malé Uherce 12 37 1 2 52
Nadlice 16 24 5 4 49
Nedanovce 14 29 2 1 46
Ostratice 24 67 2 3 96
Partizánske 456 1349 85 114 2004
Pažiť 6 29 0 0 35
Skačany 27 71 4 5 107
Turčianky 4 6 1 1 12
Veľké Kršteňany 13 33 2 2 50
Veľké Uherce 32 121 1 4 158
Veľký Klíž 24 33 1 8 66
Žabokreky nad Nitrou 62 99 2 3 166
spolu 1032 2601 151 205 3989

Zdroj dát: epis.sk