V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Výtvarná súťaž – Svetový deň obezity 2023 – VÍŤAZNÁ KRESBA

Pri príležitosti Svetového dňa obezity 2023 bola vyhlásená celoslovenská výtvarná súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť všetky triedy základných škôl z okresov Prievidza a Partizánske.

Výtvarná súťaž prebiehala v 2 kategóriách:

  1. Téma súťaže pre I. stupeň ZŠ: trieda mala vizuálne zaujímavo spracovať tému zdravej desiaty. Zamerať sa na to, čo je vhodné jesť na desiatu každý deň a naopak aj na to, čo by bolo dobré zo svojej desiaty vyradiť. Tému mali stvárniť na výkrese.
  2. Téma súťaže pre II. stupeň ZŠ: trieda mala vymyslieť originálnu aktivitu, ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity. Túto aktivitu vizuálne a kreatívne znázorniť na výkrese.

V regionálnom kole celoslovenskej výtvarnej súťaže sa víťaznou kresbou stala kresba žiakov 3. A triedy Spojenej školy internátnej, Úzka 2, Prievidza.

Výherný obrázok regionálneho kola

Výhercovi srdečne gratulujeme.