Výsledky súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“

Pri príležitosti „Európskeho týždňa boja proti drogám“ Úrad verejného zdravotníctva SR pod záštitou hlavného hygienika SR vyhlásil v minulom roku celoslovenskú súťaž o „Najlepšiu protidrogovú nástenku“. Súťaž bola určená pre 7. ročníky základných škôl na celom Slovenku.

Cieľom súťaže bolo:

  • pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja
  • poukázať na význam primárnej prevencie
  • predísť užívaniu návykovým látkam
  • obmedziť – zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniam zdravia na telesnom a duševnom vývoji detí a mládeže

Problematika kontroly drog patrí medzi dôležitú agendu verejného zdravotníctva. Na základe odborných prieskumov bolo zistené, že najčastejšie dôvody pre experiment s drogami, či už legálnymi alebo nelegálnymi, u detí a mládeže sú: zvedavosť, chcú skúsiť, čo to s nimi urobí, k vyvolaniu lepšej nálady, k riešeniu svojich problémov, z nudy, aby na seba upozornili.

Do súťaže sa prihlásilo viac ako 350 siedmich ročníkov základných škôl z celého Slovenska.

Odborná komisia vybrala tri najlepšie protidrogové nástenky 7. ročníkov základných škôl:

Prvé miesto:
IV. Základná Škola Senica, Mudrochová ul. 1343/19. Názov nástenky: Neprekroč tento múr
– cena VšZP Interaktívna tabuľa s príslušenstvom

1miesto

Druhé miesto:
Základná škola s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča 242. Názov nástenky: Podaj pomocnú ruku
– cena WHO – Anatomický model, športové potreby

2miesto

Tretie miesto:
Základná škola s Materskou školou s VJM Tomášikovo. Názov nástenky: Vyber si slnečnú stranu života
– cena ÚVZ SR – USB kľúče, písacie potreby

3miesto

Úrad verejného zdravotníctva SR chcel touto aktivitou upriamiť pozornosť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja v Slovenskej republike.

Zdroj: ÚVZ SR