V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Výsledky súťaže 6. ročníka celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ v roku 2015

Hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. pre rok 2015 schválil 6. ročník celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“, ktorá sa uskutočnila od marca do júna 2015 na celom území Slovenska.
Kampaň sa konala na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Kancelárie WHO na Slovensku. Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) bol celoslovenským  garantom tejto kampane v rámci programu CINDI.

Do súťaže bolo zaradených 561 účastníckych listov, t. j. 561 dospelých ľudí (408 žien a 153 mužov). Je to o 30 % menej účastníkov, ako v predchádzajúcom 5. ročníku (v roku 2013). Z celkového počtu účastníkov sa u 317-tich (t. j. 56,5 %) zaznamenal po súťaži pokles hmotnosti, išlo o 89 mužov a 228 žien. Pokles hmotnosti bol zaznamenaný u väčšiny súťažiacich so vstupnou nadváhou a obezitou. 

Zo 71 obéznych osôb (t. j. 13 % z celkového počtu zúčastnených účastníkov) u 42 bol zaznamenaný úbytok na váhe (t. j. 59 % z celkového počtu obéznych ľudí). Zo 187 osôb s nadváhou (t. j. 33,3 %) došlo u 123 osôb (t. j. 66 %) k poklesu hmotnosti. V každom z doterajších ročníkov sa preukázala pozitívna korelácia úbytku hmotnosti so vstupným BMI – pokles hmotnosti sa týkal najmä osôb s nadváhou a obezitou.

Účasť podľa krajov:

  1. Banskobystrický kraj bol najúspešnejší s 159 účastníkmi,
  2. Nitrianský kraj – zúčastnilo sa 88 osôb,
  3. Prešovský kraj so 71ľuďmi,
  4. Košiský kraj, ktorý mal v súťaži 69 ľudí.

Účasť podľa okresov:

  • Banská Bystrica – 54 osôb,
  • Dunajská Streda – 44 osôb,
  • Topoľčany – 41 účastníkov.

Detskí podporovatelia kampane

Kampane sa zúčastnilo 42 detí, ktoré do súťaže získali a pri pohybových aktivitách podporovali 48 účastníkov.

Najviac detských podporovateľov bolo z okresu Dolný KubínZvolen.

Ceny pre účastníkov súťaže 2015:

PRÉMIOVÁ CENA
120,- € + športové potreby v hodnote 80,- €
Kancelária WHO na Slovensku
Chlapovičová Nora, Topoľčany
1. CENA
BICYKEL v hodnote 330,- €
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Dorčáková Ida, Bardejov

2. CENA
Víkendový pobyt v kaštieli Lučivná pre dve osoby
INTES Poprad
Zdychová Anna, Banská Bystrica

3. CENA
Víkendový pobyt pre dve osoby
Šindľovec ROHÁČE
Mgr. Vaclavík Martin, Banská Bystrica

4. CENA
Víkendový pobyt pre dve osoby
DAMI šport DONOVALY
Mgr. Miadoková Jana, Lučenec

5. CENA
Celodenný voľný vstup pre dve osoby do Aquaparku SENEC
Aquapark SENEC
Sasák Peter, Kováčová

6. CENA
Trékingové palice
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
RNDr. Mancálová Mária, Plaveč

7. CENA
Spací vak
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Mgr. Bašová Andrea, Považská Bystrica

8. CENA
Fitlopta
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Rajtíková Viera, Dunajská Streda

9. CENA
Volejbalová lopta
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Meravá Zlatica, Trenčín

Ceny pre detských podporovateľov súťaže:

1. CENA
Plavba po Hrone na rafte pre 5 osôb v hodnote 120,– €
HRON DRONTE
Trcáková Marianna, Revúca

2. CENA
SKATEBOARD
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Vargová Kristína, Michalovce

3. CENA
Súprava na Badminton
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Reiserová Diana, Rožňava

4. CENA
Súprava na stolý tenis
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Poláková Nikola, Komárno