V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Výsledky súťaže 5. ročníka celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ v roku 2013

Hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. pre rok 2013 schválil 5. ročník celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“, ktorá sa uskutočnila od apríla do konca júna 2013 na celom území Slovenska. Kampaň sa konala na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Kancelárie WHO na Slovensku. Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) bol celoslovenským garantom tejto kampane v rámci programu CINDI.

Do súťaže bolo zaradených 771 účastníckych listov (535 žien a 236 mužov). V porovnaní s predchádzajúcim 4. ročníkom menej o 37 %. Do žrebovania bolo zaradených 757 účastníkov, ktorí splnili podmienky účasti (14 osôb nesplnilo dané podmienky).

Pokles hmotnosti bol zaznamenaný u väčšiny súťažiacich so vstupnou nadváhou a obezitou. V každom z doterajších ročníkov sa preukázala pozitívna korelácia úbytku hmotnosti so vstupným BMI – pokles hmotnosti sa týkal najmä osôb s nadváhou a obezitou. Z 97 obéznych (t.j. 13 % z celkového počtu) 81 % zaznamenalo úbytok na váhe. Z 270 osôb s nadváhou (t.j. 35 %) prišlo u 73 % k poklesu hmotnosti a 12 % získalo normálnu váhu.

Účasť podľa krajov:

  1. Banskobystrický kraj bol najúspešnejší s 214 účastníkmi
  2. Žilinský kraj – zúčastnilo sa 130 osôb
  3. Košický kraj so 110 ľuďmi

Účasť podľa okresov:

  1. Banská Bystrica – 78 osôb
  2. Dolný Kubín – 56 osôb
  3. Rožňava – 44 účastníkov

Ceny pre účastníkov súťaže:

PRÉMIOVÁ CENA

120,- € + športové potreby v hodnote 80,- €
Kancelária WHO na Slovensku
Palenčárová Kvetoslava, Humenné

1. CENA

BICYKEL v hodnote 300.- €
Slovenská Nadácia srdca
Hriadeľová Ivana, Trenčín

2. CENA

BICYKEL v hodnote 300.- €
SVES slovenská epidemiologická-vakcinologická spoločnosť
Pivovarčiová Jitka, Banská Bystrica

3. CENA

Pobyt Minirelax pre dve osoby
SLK Trenčianske Teplice
Mgr. Benediková Miroslava, Hontianske Nemce

4. CENA

Víkendový pobyt pre dve osoby
LTK Sklené Teplice
Foltán Norbert, Veľký Krtíš

5. CENA

Víkendový pobyt v kaštieli Lučivná pre dve osoby
INTES Poprad
Horváthová Dominika, Gáň, okr.Galanta

6. CENA

Víkendový pobyt pre dve osoby
Šindľovec ROHAČE
Žiaková Lýdia, Hrabovka

7. CENA

Víkendový pobyt pre dve osoby
DAMI šport DONOVALY
Tóthová Andrea, Handlová