Vyhláška ÚVZ SR č. 7 – opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

7/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. januára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 17/2022 zo dňa 4. februára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 20/2022 zo dňa 15. februára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 26/2022 zo dňa 25. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 33/2022 zo dňa 20. apríla 2022.