Vyhláška ÚVZ SR č. 6 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

6/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 13/2022 zo dňa 31. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 19/2022 zo dňa 11. februára 2022.