Vyhláška ÚVZ SR č. 5 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

5/2022 V. v. SR  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 11/2022 zo dňa 31. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 24/2022 zo dňa 24. februára 2022.