Vyhláška ÚVZ SR č. 4 – dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

4/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 15/2022 zo dňa 31. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 16/2022 zo dňa 4. februára 2022.