Vyhláška ÚVZ SR č. 312 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

312/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 1/2022 zo dňa 7. januára 2022.