Vyhláška ÚVZ SR č. 311 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

311/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 1/2022 zo dňa 7. januára 2021.