Vyhláška ÚVZ SR č. 310 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

310/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 307/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 2/2022 zo dňa 11. januára 2022.