Vyhláška ÚVZ SR č. 31 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

31/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 6. apríla 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 32/2022 zo dňa 20. apríla 2022.