Vyhláška ÚVZ SR č. 307 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

307/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. decembra 2021.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 310/2021 zo dňa 22. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 2/2022 zo dňa 11. januára 2022.