Vyhláška ÚVZ SR č. 301 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

301/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 289/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 307/2021 zo dňa 16. decembra 2021.