Vyhláška ÚVZ SR č. 3 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

3/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 27/2022 zo dňa 27. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 29/2022 zo dňa 10. marca 2022.