Vyhláška ÚVZ SR č. 290 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

290/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. decembra 2021. Ustanovenia § 2 ods. 2 písm. af) a ag) nadobúdajú účinnosť 25. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 306/2021 zo dňa 16. decembra 2021.