V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Vyhláška ÚVZ SR č. 289 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

289/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. decembra 2021.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 301/2021 zo dňa 10. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 307/2021 zo dňa 16. decembra 2021.