Vyhláška ÚVZ SR č. 27 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

27/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 28. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 29/2022 zo dňa 10. marca 2022.