»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Vyhláška ÚVZ SR č. 268 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

268/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 309/2021 zo dňa 22. decembra 2021.