Vyhláška ÚVZ SR č. 264 – dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

264/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 29. novembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 4/2022 zo dňa 17. januára 2022.