Vyhláška ÚVZ SR č. 263 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

263/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 290/2021 zo dňa 9. decembra 2021.