Vyhláška ÚVZ SR č. 262 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

262/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 3/2022 zo dňa 17. januára 2022.