»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Vyhláška ÚVZ SR č. 261 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

261/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021.