Vyhláška ÚVZ SR č. 261 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

261/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 289/2021 zo dňa 9. decembra 2021.