https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Vyhláška ÚVZ SR č. 259 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

259/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. novembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 263/2021 zo dňa 24. novembra 2021.