Vyhláška ÚVZ SR č. 255 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

255/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 268/2021 zo dňa 29. novembra 2021.