Vyhláška ÚVZ SR č. 253 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

253/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. októbra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 259/2021 zo dňa 18. novembra 2021.