Vyhláška ÚVZ SR č. 240 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

240. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. augusta 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 253/2021 zo dňa 7. októbra 2021.