Vyhláška ÚVZ SR č. 238 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

238. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. augusta 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 24/2022 zo dňa 24. februára 2022.