Vyhláška ÚVZ SR č. 231 – ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

231. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška je zmenená vyhláškou ÚVZ SR č. 244/2021 zo dňa 27. augusta 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 255/2021 zo dňa 7. októbra 2021.