Vyhláška ÚVZ SR č. 207 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

207. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 217/202 zo dňa 14. júna 2021.209. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 207/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok