Vyhláška ÚVZ SR č. 202 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

202. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 207/2021 zo dňa 14. mája 2021.