https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Vyhláška ÚVZ SR č. 2 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

2/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 5/2022 zo dňa 17. januára 2022.