Vyhláška ÚVZ SR č. 199 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

199. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. mája 2021. Ustanovenie § 3 stráca účinnosť dňa 9. mája 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 202/2021 zo dňa 7. mája 2021