https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Vyhláška ÚVZ SR č. 197 – k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

197. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 29. apríla 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 200/2021 zo dňa 30. apríla 2021.