»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Vyhláška ÚVZ SR č. 196 – k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

196. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 27. apríla 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 199/2021 zo dňa 29. apríla 2021.