Vyhláška ÚVZ SR č. 195 – karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie SR

195. vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 212/2021 zo dňa 27. mája 2021.