Vyhláška ÚVZ SR č. 194 – k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

194. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 26. apríla 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 196/2021 zo dňa 26. apríla 2021.