Vyhláška ÚVZ SR č. 19 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

19/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2022

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 25/2022 zo dňa 24. februára 2022.