https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Vyhláška ÚVZ SR č. 187 – k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 197/2021 zo dňa 28. apríla 2021.