»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Vyhláška ÚVZ SR č. 186 – k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 194/2021 zo dňa 23. apríla 2021.